Stödgrupper för barn och familjer i sorg

Bräcke Diakoni och Västra Götalandsregionen anordnar stödgrupper för barn och vuxna som är i sorg efter att en förälder dött. I stödgrupperna finns det möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter och prata om de tankar och känslor som kan finnas efter ett dödsfall.

Grupperna vänder sig till den som har förlorat en förälder eller medförälder. Gruppträffarna hålls i Göteborg men alla är välkomna, oavsett vilken kommun man bor i. Starten sker antingen under hösten eller våren och deltagarna delas in i följande grupper:

• Barn mellan 8-12 år
• Tonåringar
• Unga vuxna
• Föräldrar

De som håller i träffarna är erfarna gruppledare och arbetar efter Rädda Barnens program om stöd till barn och unga i sorg.

Läs mer på Bräcke Diakonis webbplats

Senast uppdaterad 2022-08-25 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson