Anhöriga i fokus

Samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig– och intresseorganisationer

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Utbildningen är tillgänglig för alla och ger kunskap och idéer om hur ni som arbetar med vård och omsorg och ni som arbetar med frivilliga kan arbeta tillsammans för att utveckla stödet till anhöriga och hur ni kan underlätta för de personer som vårdar eller stödjer någon närstående.

Utbildningen ger dig möjlighet att prata med anhöriga, förstå deras situation och reflektera över deras behov. Du får också träffa frivilliga och anhörigkonsulenter som beskriver hur man samverkar tillsammans kring anhörigfrågor. Forskning och erfarenheter visar att det bästa stödet för anhöriga är när samtliga berörda parter medverkar och samverkar.

Vem riktar sig utbildningen mot?
Den här utbildningen är skräddarsydd för dig som arbetar med frivilligverksamhet eller är anställd inom offentlig verksamhet. Du kan ta del av utbildningen när du vill och var du vill, enskilt eller tillsammans med andra.

Webbutbildningen kan med fördel genomföras i grupp och tillsammans mellan personal i vård och omsorg och dem som arbetar med frivilligverksamhet.
Allt som behövs är en dator eller surfplatta. Webbutbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Röda Korset och Anhörigas Riksförbund och är helt kostnadsfri.

För information och kontakt

Foto på Paul Svensson
Paul Svensson

Koordinator/kommunikatör/webbredaktör/filmproducent

Paul Svensson har en lång erfarenhet inom anhörigområdet och då framförallt inom området eHälsa med inriktning mot äldre och deras anhöriga samt handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal. Paul har medverkat i flera forskningsprojekt, bl.a. i forskningsprojektetet Vinnvård- att omsätta forskning till praktik med inriktning mot lärande och empowerment, design av teknisk plattform som stöd för blandade lärande nätverk och skapandet av en modell för kunskapsutbyte och kunskapstransformation. I Nka arbetar Paul som koordinator med ansvarsområden inom webbutveckling, blandade lärande nätverk samt utbildning och handledning.

Registrera dig till webbutbildningen

Registrera webbutbildning

Klicka här för att komma till Nka:s utbildningsportal där du kan registrera dig och starta webbutbildningen.

När du registrerat dig i utbildningsportalen får du ett e-post meddelande med ditt användarnamn och lösenord.

Lycka till!

"Med hjälp av webbutbildningen vill Röda Korset bidra till att fler får möjlighet att fördjupa sig och finna stöd i frågor kring stöd till anhöriga/närstående."

"Anhörigas Riksförbund ser samverkan som en av de viktigaste framgångsfaktorerna i utvecklingen av stöd till anhöriga."

"För att kunna åstadkomma evidensbaserad vård och omsorg krävs samverkan mellan alla parter, anhöriga, frivilliga, personal och forskare. Civilsamhället är en viktig del i det. Nka:s ambition är att webbutbildningen ska kunna bidra till en vidareutveckling av denna samverkan."

Senast uppdaterad 2021-03-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson