Hur ansöker man om Förvaltare?

En förvaltare kan utses av tingsrätten för den person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om sig eller sin egendom. I första hand ska man dock utse en God man eller se till att personen får hjälp på något annat mindre ingripande sätt. Det är överförmyndaren i kommuner som ansöker om God man, du når hen via kommunens växel eller kommunens webbsida. Läs mer om Förvaltare här https://www.domstol.se/amnen/familj/god-man-och-forvaltare/

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson