Samverkan

Miriam Carlsson, verksamhetschef, Nyhälsans vårdcentral, Nässjö Lenita Pettersson, ambulanssjuksköterska, Höglandsområdet, Jönköpings län Ann Simonsson, vårdenhetschef akutmottagningen, Höglandssjukhuset Jönköpings län.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-21 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson