Koordinatorstöd stärker föräldrar i sitt föräldraskap

Mona Pihl.

Mona Pihl ledde arbetet med projektet "Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning" och delade under Anhörigriksdagen med sig av vilka effekter koordinatorstöd kan få. Foto: Paul Svensson

Under Anhörigriksdagen den 9-10 november berättade Mona Pihl, möjliggörare vid Nka, om projektet ”Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”, som avslutades 2021, och de positiva effekter koordinatorstödet har fått för de familjer och kommuner som deltagit.

Mona Pihl inledde med att förklara vad en koordinators roll är, att en koordinator alltid arbetar på föräldrarnas uppdrag och ger olika former av praktiskt stöd. En stor del kan handla om att informera om vilket stöd det finns att få från samhället. Det kan också handla om samverkan, att hjälpa till så att de som ska hjälpa barnet får kontakt med varandra och familjen.

Hon betonade att en koordinator alltid ska ses som ett viktigt komplement vad gäller stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.  

– En koordinator kan bidra till att sänka stressen och hjälpa till att upprätta bra rutiner som bär över tid. Koordinatorn kan fungera som en utomstående, neutral part, exempelvis gentemot andra instanser. Målet är att stärka föräldrarna i deras föräldraskap. Målet på sikt är att familjen inte ska behöva stöd från en koordinator.  

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2022-12-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson