Över tusen personer i stor manifestation för psykisk hälsa

Bild på scen från manifestationen, samt bild på Ing-Marie Wieselgren.

Ing-Marie Wieselgren var psykiatriker och nationell samordnare för psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner, SKR. Hon mördades i Visby under årets Almedalsvecka. Den 15 november anordnades en manifestation för att ingjuta kraft och hopp i det fortsatta arbetet för psykisk hälsa. Foton: Ingrid Lindholm och Thomas Henriksson/SKR.

Samma dag som rättegången mot psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgrens mördare avslutades, arrangerades en stor manifestation i Stockholm.

Bakom manifestation – Tillsammans för psykisk hälsa – den 15 november stod Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Syftet var att ingjuta hopp och kraft i det fortsatta arbetet för psykisk hälsa i Ing-Marie Wieselgrens anda, och visa att det går att nå en förändring om alla deltar.

Manifestationen samlade omkring 1 100 personer som på olika sätt arbetar för psykisk hälsa. 500 av dessa deltog fysiskt på plats. Manifestationen leddes av journalisten Kattis Ahlström, tidigare generalsekreterare för BRIS – Barnens rätt i samhället.

Lång talarlista

Talarlistan var lång. Bland de närmare 30 namnen återfanns politiker, beslutsfattare och tjänstepersoner från myndigheter, vård, omsorg och skola, liksom ett stort antal företrädare från civilsamhället.

Även Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) var representerat. Ingrid Lindholm, praktiker/möjliggörare, berättade bland annat om arbetsgruppen ”Utökat anhörigstöd” som är en del av SKR:s kraftsamling för psykisk hälsa som Ing-Marie Wieselgren drev.

– Jag var med när arbetet startade. Det var en stark känsla av att nu händer det, nu går vi samman och jobbar för de här frågorna. Ett konkret resultat av samarbetet är den särskilda anhörigfolder som tagits fram. Den går att skriva ut från Nka:s webbplats och kan kompletteras med lokala kontaktuppgifter, sade hon.

Ingrid Lindholm berörde också sin egen titel.

– ”Möjliggörare”, det hade Ing-Marie gillat skarpt, sade hon. 

En samlande kraft

Många av talarna hade personliga erfarenheter av Ing-Marie Wieselgren, och delade med sig av varma och berörande minnen. Hon beskrevs som en ivrig och pådrivande inspiratör och en samlande kraft – och en person som under hela sitt yrkesliv brann för att förbättra den psykiatriska vården i Sverige.

– Hennes mördare tillhör den grupp av personer som hon värnade allra mest om. Så att tala om hämnd och hårdare straff, det perspektivet skulle aldrig Ing-Marie haft, sade Ullakarin Nyberg, psykiatriker och överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri.

Hon berättade med stor saknad om sin vän och kollega.

– Ing-Marie vågade se svårigheterna, men också möjligheterna. Hon fick oss att tänka nytt, att inte rygga tillbaka. Samtidigt som hon är oersättlig, har hon lärt oss att vi kan klara oss på egen hand, sade Ullakarin Nyberg.

Ny nationell strategi

”Klokskap och värme” var de ord som nytillträdde socialminister Jakob Forssmed (KD) använde när han beskrev Ing-Marie Wieselgren – och tillade att detta var det ”svårt att värja sig mot”.

Jakob Forssmed gav därefter några exempel på regeringens kommande satsningar inom området psykisk hälsa. Han berättade att en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention håller på att tas fram i samarbete med 26 myndigheter. 

En annan satsning handlar om att försöka bryta den ofrivilliga ensamheten. 300 miljoner kronor per år har öronmärkts för detta. Han nämnde även att det suicidpreventiva arbetet ska stärkas med en nationell samordnare och att ett nationellt forskningsprogram ska inrättas.

Vi kan alla drabbas av psykisk ohälsa, och det berör oss när någon annan drabbas. Vi måste bli bättre på att bära varandras bördor, avslutade han. 

Ville tända många eldar

Också Socialstyrelsens generalsekreterare Olivia Wigzell lyfte fram det pågående arbetet med den nya nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention, där Ing-Marie Wieselgren ingått i samrådsgruppen.

Hon betonade vikten av att arbetet för den psykiska hälsan fortsätter, och att ”vi orkar tillsammans”.

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid SKR, beskrev Ing-Marie Wieselgren som en person som ville tända många eldar.

Hon förstod hur viktigt det är att engagera många människor. Om arbetet drabbades av bakslag fick man pausa, omgruppera och sedan på det igen. Och nu har vi i uppdrag att fortsätta färdplanen och bygga vidare. Tillsammans kan vi göra skillnad, sade han.

En samhällsutmaning

Om psykisk hälsa som en samhällsutmaning talade Arne Holte, professor emeritus vid Oslo universitet. Vi kan inte behandla oss ur denna utmaning, betonade han, utan vi måste arbete förebyggande.

Arne Holt gav en rad exempel på vad den psykiska ohälsan kostar samhället på olika plan. I Norge kostar till exempel psykisk ohälsa fyra gånger mer än att driva försvaret.

Och allt detta visste Ing-Marie. Hon visste också vad som måste göras. På sitt nära, varma och vardagliga sätt berättade hon det för oss. Hennes budskap kan sammanfattas i sju punkter, sade han.

Arne Holt kallar punkterna för de sju psykiska hälsorättigheterna. Alla har rätt till en känsla av identitet och självrespekt, en känsla av mening i livet och känslan av att bemästra något, samt att känna tillhörighet, trygghet, delaktighet och gemenskap.

Så enkelt, och så svårt, är det, avslutade han.

Bjöd in brukare och anhöriga

Under manifestationen deltog representanter från olika verksamheter runt om i landet, där Ing-Marie Wieselgren funnits med som en inspirerande kraft eller bollplank. En av dessa var Conny Allaskog, ordförande för den ideella samarbetsorganisationen Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

Ing-Marie Wieselgren hade en viktig roll när NSPH grundades, berättade han.

Ing-Marie var sekreterare i utredningen ”Ambition och ansvar” i början av 2000-talet. Hennes uppfattning var att ”vi ska ta med brukare, patienter och anhöriga, de som det gäller”. Ett stort antal föreningar bjöds in till utredningen. 2007 bildades NSPH för att skapa ett mer långsiktigt och bestående samarbete, sade Conny Allaskog.

Starkt utvecklingsarbete

Manifestationen i Ing-Marie Wieselgrens anda avslutades med några ord av Anders Printz, tillförordnad sektionschef, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR.

– Som ett sätt att bedriva förändring såg Ing-Marie till att många bollar studsade hela tiden, och hon jobbade efter principen ”management by gnet”, berättade han.

Även om mycket arbete återstår ville Anders Printz lyfta fram att det idag pågår ett starkt utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa.

– Vi ser inte resultatet av alla insatser ännu, men det är mycket verkstad, sade han.

Text: Barbro Falk
Publicerad 2022-11-18

Några citat från deltagare under manifestationen

”Ing-Marie ingav en känsla av hopp och väckte en vilja att bidra till förbättringar.”
Peter Danielsson, ordförande SKR (M)

”Ing-Maries inställning var att allting går. Man får bara försöka igen, och då lite hårdare.”
Kerstin Evelius, utredare, Region Uppsala

”We promise to continue to develop together in accordance with the spirit of Ing-Marie's leadership.”
Steve Appleton, president & CEO International Initiative for Mental Health Leadership, IIMHL

”I Sverige har vi rättigheter, men får dem inte.”
Anki Sandberg, förbundsordförande, Riksförbundet Attention, vid panelsamtalet om barn och ungas psykiska hälsa.

”Det behövs tioåriga satsningar och styrning över tid, inte fler projekt.”
Rickard Bracken, generalsekreterare, Suicide Zero, vid panelsamtalet om barn och ungas psykiska hälsa.

Senast uppdaterad 2022-11-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson