Privat eller offentligt - är det någon skillnad?

Jämförandestudie av två identiska äldreboenden i Östersund som följts under en tvåårsperiod och belyses utifrån dessa högaktuella frågor. Lars Liljedahl, förvaltningschef vård och omsorg i Östersunds kommun.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-30 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS