Nätverksmötet

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Metoden gemensam problemlösning används för att skapa en gemensam uppfattning om en persons sätt att kommunicera. I Kartläggningsfasen formuleras gemensamma mål för att öka personens delaktighet. I Åtgärdsfasen bestämmer nätverket vilka tillvägagångssätt som ska användas och därefter följer nätverket upp hur målen uppfylls.

Föreläsning

I föreläsningen ges instruktioner om hur arbetet med metoden Gemensam Problemlösning (GP) går till. Här visas instruktionen som är viktig att ha med när metoden används och även hur tabellerna fylls i.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.
Ingrid Mattson Müller, Logoped.

Senast uppdaterad 2021-05-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson