Tidig upptäckt genom förebyggande samtal om alkohol?

Även mindre mängder alkohol kan påverka fostrets utveckling. Den blivande mammans alkoholvanor har därför avgörande betydelse för barnets hälsa. Enligt nationella riktlinjer ska barnmorskan informera den gravida kvinnan om alkohol så tidigt som möjligt i graviditeten. Samtidigt är alkohol mer tillgängligt idag, kvinnor dricker mer och allt oftare till vardags. Hur kan mödrahälsovården och barnhälsovården arbeta med alkoholsamtalet då? Vilka är utbildningsbehoven och vilka utmaningar finns i mötet med föräldrarna? Inledningsvis beskriver Jenny Rangmar vad exponering för alkohol under fostertiden får för konsekvenser på hälsan senare i livet. Susanne Åhlund och Elisabet Danielsson berättar om sina erfarenheter.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Jenny Rangmar, forskare, fil dr., Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd,
FoU Väst.
Elisabeth Danielsson, barnmorska, Hagateamet RVG.
Susanne Åhlund, Vice ordförande BMF, leg barnmorska (RNRM), PhD, Akademiskt Primärvårdscentrum Region Stockholm.

Senast uppdaterad 2021-04-23 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS