RACT – en vårdmodell som vill inkludera anhöriga i insatserna

Nils Sjöström och Mats Ewertzon tillsammans med Ingrid Lindholm.

Nils Sjöström och Mats Ewertzon presenterade vårdmodellen RACT under Anhörigriksdagen. Föreläsningen modererades av Ingrid Lindholm från Nka.

Är resursgrupp en metod för ökad samverkan med anhöriga till personer med psykossjukdom? Det var rubriken på en programpunkt under Anhörigriksdagen där Nils Sjöström och Mats Ewertzon medverkade.

Nils Sjöström är forskare och verksamhetsutvecklare vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Mats Ewertzon är forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, och affilierad forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Föreläsningen modererades av Ingrid Lindholm, möjliggörare och praktiker vid Nka.

Under föreläsningen presenterades vårdmodellen "Resursgrupps-ACT" (RACT) i korthet, liksom några resultat från en studie där man undersökt vilken betydelse resursgrupp kan ha för anhöriga.

Modell för samordning

Ett annat namn på vårdmodellen RACT är "Integrerad psykiatri med resursgrupp". Det är en metod för samordning av vård- och stödinsatser för patienter med allvarlig psykisk sjukdom.

– Utmärkande för RACT är resursgruppen som utgör navet i arbetet. I denna grupp ingår alltid patient och läkare tillsammans med en så kallad Case Manager som ansvarar för att samordna, utreda, planera, genomföra och följa upp vården av patienten, förklarade Nils Sjöström

Han berättade att man eftersträvar att även boendestödjare, anhöriga och vänner ingår i gruppen. Möjlighet finns också att vid behov bjuda in olika befattningshavare. Resursgruppen kan ses som en del av samarbetet med anhöriga.

Undersökte anhörigas erfarenheter

Resultat från forskningen presenterades av Mats Ewertzon. Han berättade om en studie där man undersökt skillnaden mellan anhöriga som deltagit, respektive inte deltagit, i en resursgrupp.

Nils Sjöström och Mats Ewertzon är två av forskarna bakom studien som omfattade 139 anhöriga med en medelålder på 63 år. Majoriteten av deltagarna var kvinnor.

I studien tittade man bland annat på anhörigas erfarenheter av bemötande och eventuell känsla av utanförskap gentemot vården.

– Vi fann att anhöriga som deltog i en resursgrupp upplevde ett mer positivt förhållningssätt från vårdpersonal, liksom en lägre grad av utanförskap. Det gör att vi vill svara ja på frågan som vi ställde i rubriken till vårt föredrag. Vi anar att RACT är en metod som är betydelsefull för anhöriga och som kan göra skillnad, sade Mats Ewertzon.

Se föreläsningen i efterhand

Text: Barbro Falk
Publicerad 2021-12-01

Senast uppdaterad 2021-12-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson