Att insjukna i psykos: förlopp, behandling, återhämtning

"Att insjukna i psykos: förlopp, behandling, återhämtning" är skriven för personer som insjuknat i psykos och deras anhöriga. Den vänder sig även till professionella som möter personer med psykossjukdom. Ytterligare en målgrupp är beslutsfattare.

I boken förmedlas kunskap om själva sjukdomen, Författarna redogör för symtom, diagnoser och dagens moderna psykologiska och medicinska behandlingsformer. Med flera exempel beskrivs även vanliga tankar, känslor och frågor kring sjukdomen. Boken fungerar också som en vägledning i kontakterna med vården.

"Att insjukna i psykos" är skriven av Johan Cullberg, forskare, psykiatriker och psykoanalytiker, tillsammans med Maria Skott, medicine doktor, sjuksköterska och utvecklingsansvarig på Psykiatri Nordväst i Stockholm, och Pontus Strålin, medicine doktor, överläkare vid psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst, Stockholm.

Mer information

Boken är utgiven av Natur & Kultur (Akademisk).

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson