Poddavsnitt om livslångt lärande

Det senaste avsnittet av Livslångt – en podd om livslångt lärande fokuserar på personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. I avsnittet pratar de medverkande om vikten av att läras och utvecklas under hela livet och om Nka:s konferens Livets möjligheter, som denna gång utgår från just temat Livslångt lärande.

I avsnittet medverkar Maria Ahlqvist, möjliggörare/praktiker vid Nka, Susanna Müller, logoped på Hammarlyck Rehab Team, och Anna Pella, journalist och författare. Samtalet leds av Katarina Pietrzak.  

Anna Pella berättar i avsnittet om livet med dottern Agnes som föddes med en svår flerfunktionsnedsättning och om hur inställningen till livet och lärandet har förändrats. Anna Pella kommer att medverka i flera programpunkter under Nka:s konferens Livets möjligheter den 24-25 oktober. 

Syftet med konferensen är att sprida kunskap och dela erfarenheter kopplat till livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga, men även för professionella och beslutsfattare.

– Om en person med flerfunktionsnedsättning får möjlighet att lära sig och utvecklas och få en god livskvalitet påverkar det alla andra som finns runt personen, inte minst de anhöriga, säger Maria Ahlqvist i avsnittet och förklarar att lärandet är viktigt för både personer med flerfunktionsnedsättning och för alla personer runtomkring.

Susanna Müller, som också medverkar vid konferensen, lyfter i avsnittet hur man kan arbeta med kommunikation och lärande för personer med flerfunktionsnedsättning. I podden nämner hon Vi är med-paketet, som innehåller verktyg som kan användas tillsammans med vuxna personer med flerfunktionsnedsättning för att förbättra kommunikation, samspel, aktivitet och delaktighet.

Livslångt är en podd om livslångt lärande som görs av RISE – Research Institutes of Sweden.

Lyssna på avsnittet på www.livslangt.se eller där poddar finns

Senast uppdaterad 2022-10-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson