Familjeorienterad innovation

Missbruk och beroende hos föräldrar behöver ses i ett familjeperspektiv. Socialtjänsten behöver arbeta samordnat och familjeorienterat för att uppmärksamma barns behov, ge stöd i föräldraskap, minska risk och stärka skyddsfaktorer.

Under 2018 utvecklade några kommuner nya tjänster utifrån att intervjua barn och föräldrar om deras önskemål och behov, så kallad användardriven innovation. Arbetet ingår i Socialstyrelsens uppdrag att stärka stödet till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där våld förekommer, i enlighet med regeringens ANDT-strategi. Några av kommunerna presenterar kort de nya insatserna och sina erfarenheter. Arbetet är ett första steg i att involvera brukarna i anpassning av insatser efter behoven.

En karta över vägen genom socialtjänsten ska ge barn "koll på läget" när någon förälder får insatser för sitt missbruk och beroende.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Det är lätt att glömma brukarperspektivet, säger Elin Paulsson Kjaerulff, socialsekreterare. Att fråga barn och föräldrar själva vilken hjälp dom önskar blev en ögonöppnare i Falkenbergs  kommun.


 

Barn och vuxna vill bara berätta sin livshistoria en gång.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

De tycker att alla berörda inom socialtjänsten ska ha samma information – vilket kräver bättre samarbete och kommunikation mellan enheter. Det var det önskemål som kom fram när Varbergs kommun intervjuade sina brukare. Eva Ringkvist, familjebehandlare i Varbergs kommun.


 

Vi vill ha någon att prata med om hur vi har det!

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Det var budskapet när Lilla Edets kommun frågade brukare med beroende, partner och barn som anhöriga. Ska man jobba preventivt räcker inte att ha fokus på bara personen med beroende, även barn som anhöriga behöver få någon att prata med, säger Emil Gusteus, enhetschef öppenvården i Lilla Edets kommun. Nu finns en ny tjänst där alla berörda via nätet kan få kontakt med behandlare redan samma dag eller nästa.

Senast uppdaterad 2021-05-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson