Ensamhet hos äldre partnervårdare

Äldre man håller om äldre kvinna. Bilden är i van Goghstil.

Bild: AI

I en ny rapport undersöks sambandet mellan partnervård och ensamhet hos personer i åldern 65 år och äldre.

Lena Dahlberg, Karolinska institutet och Mariam Kirvalidze, Högskolan i Dalarna, har i sin underlagsrapport undersökt vilka faktorer som ger ökade risker för ensamhet hos partnervårdande äldre, vilka konsekvenserna blir och hur målgruppen upplever sin situation. De har studerat vilka effekter den informella omsorgen har på hälsa och välbefinnande.

Översikten ger en bild av aktuell forskning och behovet av riktade stödinsatser och politiska initiativ för att stödja de äldre anhöriga vars närstående drabbats av åldersrelaterade sjukdomar och funktionsnedsättningar. Rapporten visar att det finns en brist på studier som handlar om genusskillnader och socioekonomisk position.

Läs mer om rapporten på Jämställdhetsmyndighetens webbsida

Senast uppdaterad 2024-05-07 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson