Läkemedelshantering

Illustration som visar en dosett, medicinflaska, spruta och tabletter

Illustration: Oscar Ölund

Läkemedel används för att förebygga, lindra och bota sjukdomar eller symtom. Medlet ska vara godkänt av Läkemedelsverket för att få kallas läkemedel. Det ska vara effektivt, säkert och av god kvalitet och ha genomgått noggrann prövning. Medlet får inte ha fler eller mer allvarliga biverkningar än andra tillgängliga behandlingar.

Läs kapitlet online nedan:

Läs eller ladda ner kapitlet: Läkemedelshantering

Senast uppdaterad 2021-11-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson