EU-kommissionen presenterade den europeiska strategin för vård och omsorg

En person håller en person i hand, plus EU-flaggan

Strategin ska bland annat bidra till att förbättra situationen för anhöriga. Genrefoton: Pexels

Under onsdagen presenterade Europeiska kommissionen den europeiska strategin för vård och omsorg. Strategin syftar till att förbättra situationen för personer som tar emot omsorg och för omsorgsgivare – både professionella och anhöriga.

Den europeiska strategin för vård och omsorg ska bidra till genomförandet av principerna som finns i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, med särskilt fokus på principerna om jämställdhet, balans mellan arbete och privatliv, barnomsorg och stöd till barn, samt långvarig vård och omsorg.

I samband med att strategin nu presenterats ger kommissionen två rekommendationer till medlemsländerna. Den ena rekommendationen handlar om tillgång till långvarig vård och omsorg av god kvalitet och till rimlig kostnad, samt förbättrade arbetsvillkor och bättre balans mellan arbete och privatliv för anhöriga som vårdar närstående.

Kvinnor tar ett stort omsorgsansvar

Europeiska kommissionen menar att det är viktigt att investera i vård och omsorg för bibehållen kompetens inom vården. De lyfter också att investeringar i god kvalitet inom vård och omsorg kan innebära att jämställdheten och kvinnors möjlighet till deltagande på arbetsmarknaden förbättras. Inom vården utgör kvinnor 90 procent av den formella arbetskraften och 7,7 miljoner kvinnor står utanför arbetsmarknaden på grund av omsorgsansvar, skriver EU-kommissionen på sin hemsida.

Europeiska kommissionen föreslår nu åtgärder för att stödja medlemsländerna med att öka tillgången till vård och omsorg av god kvalitet och till rimlig kostnad, och samtidigt förbättra arbetsvillkoren och balansen mellan arbete och privatliv för de som ger omsorg.

Omsorg om barn

Den andra rekommendationen handlar om översynen av de så kallade Barcelonamålen för förskoleverksamhet och barnomsorg. Syftet med Barcelonamålen är att förbättra kvinnors möjlighet till deltagande på arbetsmarknaden. Kommissionen föreslår nu nya mål till år 2030 som innebär att minst 50 procent av alla barn under tre år ska delta i förskoleverksamhet eller barnomsorg, samt att minst 96 procent av alla barn mellan tre år och den obligatoriska skolåldern ska delta i en förskoleverksamhet eller annan barnomsorg.

Utöver detta lämnar kommissionen också rekommendationer om att medlemsländerna tar fram nationella handlingsplaner för att göra vården mer tillgänglig och av bättre kvalité. Här lyfter man bland annat fram anhörigstöd som en punkt.

På Europeiska kommissionens webbplats kan du läsa mer om kommissionens rekommendationer och om vad den europeiska strategin för vård och omsorg innebär

Här kan du ladda ner den europeiska strategin för vård och omsorg (översta dokumentet)

Pressmeddelande från Eurocarers

Eurocarers skriver i ett pressmeddelande att de välkomnar Europeiska kommissionens uppmaning om att identifiera och bättre stödja anhöriga. Eurocarers har förespråkat ett EU-koordinerat och holistiskt synsätt på vård och omsorg i nästan två decennier och menar att antagandet av en EU-strategi är ett stort steg framåt. De uppmanar i sin tur till att strategin snarast implementeras i hela EU.

Läs pressmeddelandet från Eurocarers på www.eurocarers.org

Senast uppdaterad 2022-09-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson