Att inte längre vilja leva

Professor Margda Waern, Göteborg föreläser om Äldre, män och suicid. från (H)järnkolls konferens "Ensamhetens pris" arrangerad och filmad av Riksförbundet (H)järnkoll

Filmen finns på Riksförbundet (H)järnkoll YouTube kanal.

Ulla Karin Nybergs föreläsning från (H)järnkolls konferens "Ensamhetens pris" arrangerad och filmad av Riksförbundet (H)järnkoll

Filmen finns på Riksförbundet (H)järnkoll YouTube kanal.

 

Föreläsning med Sara Hed och Stefan Wiktorsson från konferensen Att bibehålla äldres psykiska hälsa arrangerad av Göteborgs regionen och Kommun och sjukvårdsamverkan i Göteborgsområdet 

Filmen finns på YouTube

Senast uppdaterad 2021-11-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson