Nätverk för länssamordnare

Bild på en grupp människor

Foto: Paul Svensson

Det nationella nätverket för länssamordnare anhörigstöd ska arbeta för en fortsatt nationell, regional och lokal utveckling av kommunernas stöd till personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

Det nationella nätverkets medlemmar består främst av personer som arbetar inom kommunalt anhörigstöd. Representanterna väljs av länsnätverk eller motsvarande och benämns som länssamordnare. Huvudprincipen är en representant per län.

Arbetssätt

Medlemmarna i nätverket ska fungera som kunskapsspridare och vara en förmedlande länk mellan det nationella nätverket och de regionala nätverken. Länssamordnarna ska verka för erfarenhetsutbyte med olika samverkansparter och aktörer inom området.

Nätverket träffas vid två tillfällen per år, höst och vår.

Utifrån behov kan arbetsgrupper tillsättas för att mellan nätverksträffarna arbeta med olika frågeställningar eller aktiviteter. Arbetsgrupper startas upp och avslutas i samband med någon av nätverksträffarna och beslutas gemensamt av det nationella nätverket. En länssamordnare utses som sammankallare och återkopplar regelbundet arbetsgruppens arbete till resterande nätverk, samt ansvarar för att med hjälp av en fastställd checklista upprätta en arbetsbeskrivning för arbetsgruppen. Arbetsgrupperna ska verka för att ta till vara den expertis som finns runt om i landet och de tar gärna emot tankar och synpunkter från anhöriga, anhörigkonsulenter, samverkanspartners och andra berörda.

Nyhetsbrev

För dig som arbetar med kommunalt anhörigstöd finns ett nyhetsbrev där du regelbundet kan få mer information om de olika nätverken, arbetsgrupperna och annat som rör din yrkesroll.

Via denna länk kan du prenumerera på nyhetsbrevet

Kontakt

För mer information, kontakta:
Maria Hagiwara, Koordinator Sveriges kommunala anhörigstödsnätverk, SKA
Telefon: 0321-596768
E-post: maria.hagiwara@anhoriga.se 

Senast uppdaterad 2023-01-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson