Smärta

Illustration: Oscar Ölund

Det är ganska vanligt att personer med neurologisk funktionsnedsättning, som barn, ungdomar och vuxna med CP och flerfunktionsnedsättning, upplever smärta. Det kan till exempel bero på muskelspänningar, ensidiga ställningar, eller magproblem, eller vara ett led i ett sjukdomsförlopp eller efter operationer. Man får inte heller glömma alla ”vanliga” orsaker till smärta som inte är direkt relaterade till flerfunktionsnedsättningen – halsont, blåsor i munnen, öronsmärta, tandvärk, mensvärk, kläder som skaver och så vidare. Dessa orsaker måste kontrolleras, utredas och behandlas som hos alla andra.

Läs kapitlet online nedan:

Läs eller ladda ner kapitlet: Smärta

Bilaga: länkar till kapitel 17 Smärta

Senast uppdaterad 2021-11-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson