Inspirationsmaterial

Bild på omslaget av tre olika inspirationshäften som Nka har tagit fram.

På denna sida hittar du inspirationsmaterial inom området anhöriga och flerfunktionsnedsättning. Skrifterna och materialet kan användas som inspiration eller i utbildningar, studiecirklar och liknande.

Vill du i stället se en sammanställning av Nka:s samtliga inspirationsskrifter? Klicka här

Planera framtiden – redan idag

Omslag för Planera framtiden redan idagSkriften Planera framtiden – redan idag är ett inspirationsmaterial kring frågor som rör framtiden för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. I skriften finns berättelser från familjer, yrkesverksamma och specialister.

Skriften kan vara ett stöd för personer som lever nära någon med flerfunktionsnedsättning. Den kan också användas som underlag för diskussion i olika verksamheter och utbildningar. 

Läs eller ladda ner inspirationsmaterialet

Beställ inspirationsmaterialet

Leva livet – medan det pågår

Omslag till Leva livet medan det pågår. Omslaget har en vit bakgrund med en bild på stenar som formar ett hjärta."Leva Livet – medan det pågår" är ett inspirationsmaterial kring frågor som rör livet och döden för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. I skriften har Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) samlat berättelser från familjer, yrkesverksamma och specialister med olika erfarenheter. Skriften riktar sig till föräldrar och andra anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning, yrkesverksamma, elever och studenter inom vård och omsorg, samt alla andra intresserade. 

Läs eller ladda ner inspirationsmaterialet

Beställ inspirationsmaterialet

Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning 

Omslag av Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning. På omslaget finns en närbild på ett litet barn och en man och en kvinna som pussar på barnet.Den här skriften handlar om hur anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning har gjort för att ta vara på livets möjligheter. Du möter Ellen, Elvira, Miles, Diamanda, Hannes, Liv och Kim. Deras anhöriga berättar bland annat om vikten av att träffa andra i liknande situation, att våga skaffa syskon och att ta vara på sig själv som förälder för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Men de berättar också om barnets behov av att förebygga andningsproblem och att som förälder behöva möta okunskap och fördomar om barnets livskvalitet. Vi får också veta hur de gått till väga för att skapa ett bra liv för hela familjen med hjälp av personlig assistans och särskilt boende.

Läs eller ladda ner inspirationsmaterialet

Beställ inspirationsmaterialet

Rätt att leva – inte bara överleva

Omslag av Rätt att leva – inte bara överleva. På omslaget finns en närbild på ett barn, en kvinna och en man.En idéskrift till stöd för politiker och beslutsfattare som kan påverka livet positivt för anhöriga och personer med flerfunktionsnedsättning. En idéskrift framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Riksförbundet FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) 2014.

Läs eller ladda ner idéskriften

Beställ idéskriften 

Röster om kommunikation

Omslag av Röster om kommunikation. På omslaget finns en bild på en pojke som sitter i knät på en kvinna.Det här materialet bygger på en serie samtal via Internet under våren 2013. Några av deltagarna var föräldrar till barn med funktionsnedsättningar, några var personal som arbetar med barn med funktionsnedsättning och några var både förälder och personal. Samtalen var en del av en högskolekurs som arrangerades på initiativ av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Mälardalens högskola.

Metoden att låta forskning, föräldrar och personal mötas på detta sätt kallas för Blandade lärande nätverk (BLN).

Läs eller ladda ner inspirationsmaterialet

Vägledning AKK

Omslag av Vägledning AKK. Omslagets bakgrund är lila och bilden föreställer en pojke och en flicka som ritar på en ritplatta.Detta material är en vägledning för samtalsledare i lärande nätverk och i olika utbildningssituationer om AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för barn och personer med kommunikativa funktionsnedsättningar.

Läs eller ladda ner materialet

Senast uppdaterad 2021-07-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson