Upplevelser av att vårda en nära anhörig med diagnosen schizofreni

"Upplevelser av att vårda en nära anhörig med diagnosen schizofreni" av Linda Morin-Hedström och Kent Pettersson.

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa upplevelsen av att vårda en familjemedlem med diagnosen schizofreni i hemmet, samt vilka copingstrategier som föräldrar och syskon använder för att orka med det dagliga livet. 16 vetenskapliga artiklar ingick i studien.

Genomgången visar att vårdandet ofta innebär ett stort ansvar och en känslomässig påfrestning där oro, skuld, rädsla och sorg är fyra hörnstenar. För att orka med bördan använder sig de flesta föräldrar av copingstrategier i form av olika sociala aktiviteter. Stödgrupper, bestående av andra föräldrar med liknande livssituation, beskrivs som mycket värdefullt.

Med information

Studien är en C-uppsats i omvårdnad vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Här går det att ta del av hela studien (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson