Region Dalarna

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Ja

Finns det dokumentation i journalen?
Ja

Finns det barnombud?
Ja

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ja

Finns det material/information till personal?
Ja

Finns det material/information till föräldrar?
Ja

Finns det material/information till barn och unga?
Nej

Särskilda satsningar
Vill uppdatera i informationen om Dalarna: 5 kap 7§ i HSL.

Kontaktuppgifter:
Gunilla Apell
Telefon: 023-490000
E-post: gunilla.apell@ltdalarna.se

Senast uppdaterad 2018-02-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson