Från ord till handling

Initiativ till konkreta insatser för att främja späda barns psykiska hälsa från experter på området Expertpanel: Pehr Granqvist, professor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Kerstin Neander, fil. dr/socionom, Universitetssjukvårdens forsknings- centrum, Region Örebro län, Pia Risholm Mothander, docent och leg psykolog/leg psykoterapeut, Stockholms universitet, Margareta Brodén, docent, leg psykolog och psykoterapeut. Samtalsledare Catarina Furmark, leg psykolog, doktorand, Karolinska Institutet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-11 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS