"Barnet med dövblindhet ur ett helhetsperspektiv"

Lena Göransson, verksamhetschef, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-26 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson