Återhämtningsguiden för anhöriga

Den här föreläsningen ger en översikt av innehållet i Återhämtningsguiden. Om verktyg och strategier för att hantera känslor av oro, maktlöshet, skam och skuld. Du får också en vägledning i respektfull gränssättning och inte minst vikten av egen återhämtning.

Föreläsare är Sanna Esaiasson, vikarierande verksamhetsledare för återhämtningsguiden och Linda Nordström samordnare för återhämtningsguiden, NSPH Skåne

Senast uppdaterad 2023-04-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson