Minskad självmordsfrekvens - men inte bland unga vuxna

Ung man ser ut över ett stormigt hav

Under de senaste två decennierna har antalet självmord minskat i de flesta åldersgrupper, med undantag för unga vuxna.

I ett inslag i Sveriges Radio P1 tar man upp den ökande självmordsfrekvensen i Sverige och möjliga åtgärder för att hantera problemet. Under de senaste 20 åren har antalet självmord minskat i de flesta åldersgrupper, förutom bland unga vuxna.

Klara Skogholt, en person med erfarenhet av psykisk ohälsa, delar sin upplevelse om den stora tystnaden kring samtalsämnet självmord och hur det kan påverka en persons beslut att söka hjälp.

Karin Schulz, regeringens samordnare för suicidprevention, presenterar en ny tioårig strategi för psykisk hälsa med sju delmål, framtagen av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Eva Wedberg från Suicide Zero betonar behovet av en nationell strategi och fler åtgärder för att förstå och hantera självmord.

Regeringen har utsett Emma Henriksson till särskild utredare för en översyn av vissa frågor inom det suicidpreventiva området där man ska analysera och föreslå hur ett nationellt ansvar för breda händelseanalyser, så kallad haverikommission, efter suicid kan utformas.
Läs mer på regeringens webbplats

Lyssna på inslaget från Sveriges Radio P1 i spelaren nedan

Lyssna på inslaget på Sveriges Radios webbplats

Senast uppdaterad 2024-07-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson