Christina Renlund tilldelas Solstickepriset

Christina Renlund och Eva Frunk Lind håller upp ett diplom.

Christina Renlund och Stiftelsens ordförande Eva Frunk Lind. Foto: Staffan Renlund

Christina Renlund, legitimerad psykolog och psykoterapeut, har fått ta emot 2022 års Solstickepris för sina insatser för barn och unga med sällsynta diagnoser/funktionsnedsättningar och deras familjer.

Solstickepriset inrättades 1986 och delas årligen ut för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga inom stiftelsens områden.

Årets motivering löd:
Christina Renlund tilldelas 2022 års Solstickepris för sina insatser för barn och unga med sällsynta diagnoser/funktionsnedsättningar och deras familjer. Hon har också särskilt uppmärksammat syskon. Christina har även enträget arbetat med hur vi kan hjälpa barn och familjer att berätta och framför allt hur vi kan bli bättre på att lyssna till och prata med barn. Hon har byggt kunskap från det barn, syskon och anhöriga själva säger och skrivit ett flertal böcker i området. Böcker som på så sätt givit röst åt dem som sällan hörs.

Christina Renlund önskar att en del av prispengarna ska ges till Riksförbundet Sällsynta diagnoser och till Ågrenska Stiftelsen i Göteborg med särskild inriktning på syskon. Hon vill också väcka nytt liv i sin bok Doktorn kunde inte riktigt laga mig.

Läs mer om priset på Stiftelsen Solstickans webbplats

Läs Christina Renlunds tacktal

Senast uppdaterad 2023-01-27 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson