20 november: Barnkonventionens födelsedag

Ett barn håller en vuxen i handen.

Foto: Pexels

Den 20 november varje år firas barnkonventionens födelsedag. Detta då FN:s konvention om barnets rättigheter antogs just den 20 november 1989.

I Sverige är barnkonventionen lag sedan den 1 januari 2020. Barnkonventionen består av 54 artiklar som fastslår barns rättigheter och hur staterna ska arbeta med barnkonventionen. I barnkonventionen tydliggörs bland annat att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter, att ingen får diskrimineras och att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Läs mer om barnkonventionen på Unicef:s webbplats

Läs mer om barnkonventionen på Barnombudsmannens webbplats

Nka:s sida om barnkonventionen

Material på Nka:s sida

På områdessidan Barn som anhöriga samlar vi på Nka material som berör att vara barn och anhörig till någon som är sjuk, har missbruksproblem, har en funktionsnedsättning eller oväntat avlider. Där hittar du bland annat fakta om barn som anhöriga, webbutbildningen Våga fråga och metoder och verktyg för stöd i arbetet med barn som anhöriga.

Senast uppdaterad 2022-11-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson