6:e internationella anhörigkonferen

Drottning Silvia inledningstalade.

H.M. Drottning Silvia inveg den sjätte internationella anhörigkonferensen.

2015 anordnades den 6:e internationella anhörigkonferensen i Göteborg. Under konferensen delade föreläsarna med sig av aktuell kunskap inom anhörigområdet och deltagarna hade själva möjlighet att delge sina synpunkter och tankar genom att delta i debatter och diskussioner.

Bakom arrangemanget stod Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Carers UK och Anhörigas Riksförbund, i samverkan med Eurocarers och International Alliance of Caregiver Organisations (IACO). Det var sjätte gången som den internationella anhörigkonferensen anordnades, men det var första gången som ett icke engelsktalande land stod för värdskapet.

Se de inspelade förälsningarna och intervjuerna från konferensen

Senast uppdaterad 2021-11-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson