Föreläsning om musiksamspel med elever med flerfunktionsnedsättning

Linn Johnels.

Linn Johnels är musikterapeut på Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser, samt doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet.

Nu kan du se föreläsningen "Musiksamspel med elever med flerfunktionsnedsättning: Engagemang, narrativt stöd och responsiva strategier hos skolpersonal" som hölls under Livets möjligheter 2022.

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

I den nyligen publicerade föreläsningen berättar Linn Johnels om sitt forskningsprojekt som syftar till att bidra med ny kunskap om hur musiksamspel – med eller utan dramatiserat berättande – kan stödja uppmärksamhet, engagemang och initiativtagande hos elever med flerfunktionsnedsättning. Linn Johnels är musikterapeut på Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser, samt doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet.

Se föreläsningen: 

Senast uppdaterad 2023-05-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson