Strategier vid psykisk ohälsa

Maria har diagnoserna PTSD, Bipolär sjukdom typ 2 och ADHD. I det här samtalet berättar hon om vilket stöd och vilka strategier som hjälper henne i vardagen.

Maria, utbildad socionom har under större delen av livet levt med egen psykisk ohälsa. Här samtalar hon med Marie, anhörigkonsulent om vilka strategier som hjälper henne.   

Senast uppdaterad 2023-04-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson