Webbinarium: Anhörigas perspektiv på vårdkvalitet för personer med flerfunktionsnedsättning

Illustration som visar en person som kramar om en person i rullstol

Illustration: Lotta Blom

Med utgångspunkt i en ny studie lyfter Nka i detta webbinarium vården för personer med omfattande funktionsnedsättning. Det presenteras också ett gott exempel från en verksamhet som är skapad för personer i målgruppen.

Innehåll:

Presentation av studien ”Anhörigas perspektiv på vårdkvalitet för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning”. Personer med funktionsnedsättning har rätt till hälso- och sjukvård som alla andra. Trots detta får vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar sämre vård. Genom 12 intervjuer undersöktes anhörigas upplevelser och erfarenheter av hälso- och sjukvården för vuxna med flerfunktionsnedsättning. Resultatet visar att anhöriga tycker att kvaliteten i hälso- och sjukvården borde grundas i en helhetssyn som omfattar anhöriga och professionellas gemensamma särskilda kompetens. Detta gemensamma kompetensutnyttjande tillsammans med samordningsinsatser behöver utvecklas.

- Erfarenheter från Primo-team inom primärvården i Region Västerbotten som arbetar för att förbättra vården för personer med funktionsnedsättning. Genom personcentrerat arbetssätt, teamarbete, medicinska uppföljningar och kontinuitet ökas kvalitén för patienter med funktionsnedsättning.
 
- Samtal utifrån studien och erfarenheter från Primo-team.
 

 Målgrupp för webbinariet

Webbinariet vänder sig till anhöriga, professionella och andra intresserade som möter personer med flerfunktionsnedsättning eller andra funktionsnedsättningar.

Medverkande:

Marie Matérne, leg hälso- och sjukvårdskurator och docent i socialt arbete, Örebro Universitet och Marie Holmefur, leg arbetsterapeut och professor i arbetsterapi. Örebro Universitet.

FOTO på Marie och Marie Fotograf: Linda Harradine

Fotograf: Linda Harradine

 

Elisabeth Säfvenberg, Samordnare för Primo-teamen i Västerbotten, Utvecklingskoordinator Habiliteringscentrum. Region Västerbotten

Elisabeth Säfvenberg

 

Maria Ahlqvist, Nka moderator.

Maria Ahlqvist

 

När: Torsdagen den 24 oktober Kl: 15.00 – 16.15

Var: På webben via Zoom

Klicka här för anmälan

Senast uppdaterad 2024-06-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson