Gränslöst samarbete ska förbättra anhörigas situation

Illustration som visar tre personer runt ett bord

Illustration: NSPH

Sedan i våras pågår två blandade lärande nätverk, BLN, inom ramen för projektet ”Mötesplats anhöriga samsjuklighet”. Det ena nätverket äger rum i Västmanland och det andra i Stockholms län. Nätverken avslutas inom kort och enligt planerna kommer ytterligare BLN att starta nästa år.

I nätverken möts personer med olika perspektiv och erfarenheter. Här finns till exempel anhöriga, vård- och omsorgspersonal samt representanter för brukarorganisationer och föreningar. Syftet är att diskussionerna ska leda fram till förslag som på sikt kan förbättra situationen för anhöriga till personer med samsjuklighet.

”Mötesplats anhöriga samsjuklighet” är ett treårigt Arvsfondsprojekt som drivs av Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) i samarbete med Nka och ett 15-tal andra aktörer.

På NSPH:s webbplats går det att läsa mer om det pågående arbetet, och också ta del av intervjuer med några av deltagarna i nätverken.

Länk till NSPH:s webbplats: Blandade Lärande Nätverk – ett samarbete över gränser | NSPH

Senast uppdaterad 2023-06-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson