Stärkt psykisk hälsa efter medverkan i stödprogram för anhöriga

Bättre självkänsla, färre depressiva symtom och ökad förmåga till arbete och socialt liv. Efter att ha deltagit i Ersta Vändpunktens anhörigprogram för vuxna förbättrades den psykiska hälsan signifikant.

Det visar den utvärdering av verksamheten som gjorts bland 146 deltagare – samtliga anhöriga till någon med beroendeproblematik. Andra positiva effekter som deltagarna rapporterade var förbättrade möjligheter att både förstå och hantera sin situation.

Fem olika skalor

Utvärderingen av anhörigprogrammet skedde med hjälp av fem olika självskattningsskalor, som användes före och efter deltagandet i programmet. Resultaten har nu sammanställts i en rapport som Ersta Vändpunkten presenterades vid en digital konferens den 9 mars.

Alla vuxna - som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol eller droger - kan delta i anhörigprogrammet vid Ersta Vändpunkten. Deltagarna träffas fysiskt 15 gånger och det övergripande målet är att deltagarnas psykiska hälsa ska stärkas.

Startade redan 1986

Anhörigprogrammet för vuxna gavs första gången 1986. Programmet har utvecklats efter hand och utvärderats i olika omgångar. Den nu aktuella utvärderingen omfattar åren 2014–2018. I rapporten konstateras att resultaten stämmer överens med tidigare utvärdering som visat att 74 procent av deltagarna upplevt en klart förbättrad förmåga att ta hand om sin psykiska hälsa.

Vidare betonas att det är angeläget att sjukvården har kunskap om de stora psykologiska svårigheter som det innebär att vara anhörig till en närstående med beroende – för att kunna erbjuda anhöriga rätt stöd och hjälp.

Text: Barbro Falk

Mer information

Läs hela rapporten

Ersta Vändpunkten är en mottagning i Stockholm för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj eller relation med beroendesjukdom. Mottagningen är en del av den ideella föreningen Ersta diakoni som bedriver sjukvård, omsorg samt forskning och utbildning.

Senast uppdaterad 2022-03-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson