Avhandlingar

Här nedan finns en förteckning över svenska avhandlingar som på ett eller annat sätt fokuserar på anhöriga till personer med psykisk ohälsa. I slutet av listan finns även några avhandlingar från våra nordiska grannländer.

Bakom sammanställningen står Mats Ewertzon, legitimerad sjuksköterska och filosofie doktor i medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Mats Eweretzon är verksam vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm och knuten till Nka som forskare/möjliggörare.

"Everyday life of relatives of persons suffering from severe depression: Experiences of health, burden, sense of coherence and encounters with psychiatric specialist health services".
Karlstad universitet. (2015).
Författare: Hege Skundberg Kletthagen.
Läs mer om avhandlingen

"Everyday life in families with a child with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and public health nurses' conceptions of their role".
Karlstads universitet. (2014).
Författare: Øyfrid Larsen Moen.
Läs mer om avhandlingen

"Parents who have lost a son or daughter through suicide - towards improved care and restored psychological health".
Karolinska institutet. (2014).
Författare: Pernilla Larsson Omerov.
Läs mer om avhandlingen

"It´s all about survival - Young adults transition within psychiatric care from the perspective of young adults, relatives, and professionals".
Luleå tekniska högskola (2014).
Författare: Eva Lindgren.
Läs mer om avhandlingen

"Ändlös omsorg och utmätt hälsa – föräldraskapets paradoxer när ett vuxet barn har långvarig psykisk sjukdom".
Örebro universitetet. (2014).
Författare: Anita Johansson.
Läs mer om avhandlingen

"Caring situation and provision of Web based support for young persons who support family members or close friends with mental illness".
Göteborgs universitet. (2013).
Författare: Lilas Ali.
Läs mer om avhandlingen

"Experiences and Nursing Support of Relatives of Persons with Severe Mental Illnes".
Karlstads universitet. (2012).
Författare: Bente. M. Weimand.
Läs mer om avhandlingen

"Familjemedlem till person med psykossjukdom: Bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård".
Örebro universitet. (2012).
Författare: Mats Ewertzon.
Läs mer om avhandlingen

"Bipolär sjukdom – ur ett existentiellt perspektiv".
Linnéuniversitetet. (2012).
Författare: Marie Rusner.
Läs mer om avhandlingen

"Living with bipolar disorder – the experiences of the persons affected and their family members, and the outcomes of educational interventions".
Göteborgs universitet. (2010).
Författare: Patrik Dahlqvist Jönsson.
Läs mer om avhandlingen

"Det outsagda och ohörsammade lidandet: tillvaron för personer med långvarig psykossjukdom och deras närstående".
Linnéuniversitetet. (2010).
Författare: Susanne Syrén.
Läs mer om avhandlingen

"Närstående i den psykiatriska vården: en kvalitativ studie om erfarenheter av närståendes delaktighet".
Mittuniversitetet. (2010).
Författare: Lena-Mari Sjöblom.
Läs mer om avhandlingen

"Major Depression and Family Life – The family´s way of living with a long-term illness". Göteborgs universitet. (2009).
Författare: Britt Hedman Ahlström.
Läs mer om avhandlingen

"Caring for foreign-born persons with psychosis and their families: perception of psychosis care".
Linköpings universitet. (2009).
Författare: Sally Hultsjö.
Läs mer om avhandlingen

"Designing online support for families living with depression".
Malmö högskola. (2009).
Författare. Sigrid Stjernswärd.
Läs mer om avhandlingen

"Familjers och vårdpersonals erfarenheter av barn och vuxna med autism".
Lunds universitet. (2007).
Författare: Ylva Benderix.
Läs mer om avhandlingen

"Quality of Care in the Psychiatric Setting: Perspective of the Patient, Next of Kin and Care staff".
Linköpings universitet. (2006).
Författare: Agneta Schröder.
Läs mer om avhandlingen

"Living with Schizophrenia from the perspective of outpatients and their parents".
Linköpings universitet. (2004).
Författare. Anniqa Foldemo.
Läs mer om avhandlingen

"The importance of social support for men and women suffering from major depression. A comparative and explorative study".
Göteborgs universitet (2002).
Författare: Ingela Skärsäter.
Läs mer om avhandlingen

"Working with families in schizoprenic disorders: the practice of psychoeducational intervention".
Linköpings universitet. (1992).
Författare: Tina Orhagen.
Läs mer om avhandlingen

Nordisk utblick

"Protest or Illness - A qualitative study of patients' and relatives' perceptions of situations associated with mechanical restraint in forensic psychiatry".
Syddansk Universitet (2019).
Författare: Ellen Boldrup Tingleffs.

"Autonomy and Safety at Integrated Network- and Family-oriented Model for Co-operation. A Qualitative Study".
University of Jyväskylä (2008).
Författare: Jukka Piippo.
Läs mer om avhandlingen

Senast uppdaterad 2022-07-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson