Samarbete mellan kommuner och organisationer ger styrka i anhörigstödet

Utvecklingen går mot att brukarorganisationerna blir en allt viktigare aktör i samarbete med psykiatrin och kommunernas olika stödinsatser. Här beskriver vi ett samarbete i Dalarna mellan anhörigkonsulenter och Attention.

Högst upp bild på Attentions logga, längst ner bild på Leksands kommuns logga

Samarbete mellan kommun och brukarorganisation

Båda talar sig varma för samverkan. Katarina Leander som är anhörigkonsulent i Leksands kommun och Britt-Marie Lundgren Ståhl, Attention i Dalarna. Och det rör sig om ett samarbete som utvecklas och stärks hela tiden.

– I Dalarna började vi samarbeta år 2010, säger Britt-Marie Lundgren Ståhl. Mora och Orsa var snabbast igång med samarbetet, de hade haft egna slutna anhöriggrupper. Idag har vi gemensamma öppna NPF-caféer dit människor kan komma utan att känna något tvång.

Britt-Marie Lundgren Ståhl betonar att hon tycker att den öppna formen, som till exempel ett café, är lämplig, det får inte vara för strikt och uppbundet.

– Det är mycket som kan utvecklas ur caféformen, fortsätter hon, det är många som brukar komma och man kan hitta bra kontakter där.

I Mora, Orsa och Älvdalens anhörigstöd samverkar i en arbetsgrupp, som bland annat anordnar mässor och föreläsningar. Det rör sig om ett samarbete mellan flera olika organisationer, så som Mora folkhögskola, habiliteringen, öppenvårdspsykiatrin, anhörigkonsulenter, Bilda studieförbund, Attention, Svenska Ångestsyndromsällskapet och BUP.

– På så sätt vidgar man sig, säger Britt-Marie Lundgren Ståhl, man får styrka av varandra i dessa grupper och man kan se att arbetet leder till förändringar.

– Men samtidigt måste man komma ihåg att det handlar om ett långsiktigt arbete, betonar hon. Man får inte ge upp om det inte kommer så många och säga att det inte finns något behov. För om det kommer åtta personer i en liten kommun, så motsvarar det väldigt många i till exempel Stockholm.

– Det vi kan göra är att sprida kunskap och det är viktigt att inte ge upp, man måste orka hålla ut, säger Britt-Marie Lundgren Ståhl. Och anhörigkonsulenterna kan göra mycket, fortsätter hon och pekar på hur Katarina Leander i Leksand bland annat annonserar via Facebook.

– Jättebra! Kommunen har förstått att de har ett samarbete som de kan visa upp och att det kan få ringar på vattnet.

Se till varandras kunskap

Katarina Leander har arbetat som anhörigkonsulent i Leksands kommun i tre års tid och hon berättar att hon arbetar med att vidareutveckla och stärka det samarbete som fanns när hon tog över. Bland annat har Attention anhörigträffar i kommunens lokaler och Katarina Leander pekar på hur viktig den samverkan är.

– De har kunskap och erfarenhet som vi inte har, vi kan helt enkelt se till varandras kunskap och kompetenser. Attention har dessutom mycket faktamaterial i form av studiematerial och böcker, de har spetskompetens i dessa frågor.

Som de flesta andra anhörigkonsulenter så har Katarina Leander i sitt arbete ansvar för alla olika typer av funktionsnedsättningar, hon nämner även sådant som beroendeproblematik, demens och spelmissbruk.

– Dessutom finns det fortfarande mycket skam omkring psykisk ohälsa och många ekonomiska hänsyn att ta. Därför är det viktigt att den som är anhörig blir lyssnad på.

– Vi har också ett nära samarbete med biståndshandläggarna, förklarar Katarina Leander och genom vår samverkan över kommungränserna kan vi lotsa människor vidare till anhöriggrupper. Attention kan, i sin tur, informera om att vi och anhörigstöd finns.

Senast uppdaterad 2021-09-16 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson