Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg invigt

Lennart Magnusson, Barbro Westerholm, Eva Lindqvist och Ritva Gough

Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka, riksdagsledamot Barbro Westerholm (L), Eva Lindqvist, chef för det nationella kompetenscentrumet för äldreomsorg, och Ritva Gough, seniorforskare och styrgruppsordförande vid Nka, närvarade vid invigningen.

Den 11 augusti invigdes det nationella kompetenscentrumet för äldreomsorg vid Socialstyrelsen. Kompetenscentrumet inrättas på uppdrag av regeringen i syfte att fungera som ett nationellt stöd till kommuner och verksamheter. Kompetenscentrumet ska öka kunskapen om landets äldreomsorg och bidra till utveckling samt införande av nya arbetssätt.

Vid invigningen medverkade bland annat socialminister Lena Hallengren (S), som invigde centret, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell som var värd och redogjorde för det kommande arbetet, och Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete med inriktning mot äldre, som redogjorde för äldreomsorgens utveckling.

Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S) inviger centret.

– Inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg är ett viktigt steg i regeringens arbete för att lyfta, trygga och modernisera svensk äldreomsorg. Kompetenscentrumet ges en strategisk placering vid Socialstyrelsen med goda förutsättningar att skapa en överblick av äldreomsorgen, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen ska genom kompetenscentrumet kunna samla in information för att öka kunskapen om äldreomsorgen på nationell nivå. Kompetenscentrumet ska också fungera som expertstöd, utgöra en del i arbetet för att stärka kompetensen inom äldreomsorgen, samt bidra till utveckling och införande av nya arbetssätt som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

– Vi ska arbeta nära verksamheterna och en huvuduppgift blir att snabbare svara upp mot verksamheternas behov av expertstöd. Stödet ska lättare kunna användas direkt i mötet med de personer som behöver äldreomsorg. För att kunna svara mot behoven i verksamheten krävs en dialog och en god tillgänglighet, säger Olivia Wigzell i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Chef för centrumet blir Eva Lindqvist, som tidigare bland annat har arbetat som FoU-chef på Nestor FoU-center i Haninge.

Vid invigningen närvarade även representanter från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) för att lyssna på presentationerna och välkomna det nya kompetenscentrumet. På plats från Nka var Lennart Magnusson, verksamhetschef, Ritva Gough, seniorforskare och styrgruppsordförande, och Susanne Rolfner Suvanto, möjliggörare/praktiker inom området anhöriga till äldre. 

Läs mer om Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på Socialstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad 2022-08-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson