Föreläsning från Livets möjligheter: Berättelsen om Signe och mig

Anna Brimse föreläser.

Anna Brimse berättade om dottern Signe under konferensen.

Nu har vi publicerat föreläsningen "Hur var den första tiden för mig och vad hade jag behövt för stöd? Berättelsen om Signe och mig" som hölls av föräldern Anna Brimse under konferensen Livets möjligheter.

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

Denna vecka är det föräldern Anna Brimses föreläsning som har publicerats. Anna Brimse berättade under konferensen om livet med dottern Signe som fick en hjärnblödning innan födseln. Anna delade med sig av hur den första tiden var för henne, hur hon upplever att både hon och Signe har utvecklats och om att hon hade önskat mer stöd på vägen.

Se föreläsningen: 

Läs också: "Vägen har varit krokig" – en text av Anna Brimse

Tips! På sidan Första tiden hittar du information som vänder sig till den som är nybliven förälder till ett barn med omfattande funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad 2023-03-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson