Hur ansöker man om God man?

Godmanskap kan anordnas av tingsrätten om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
Det är överförmyndaren i kommuner som ansöker om God man, du når hen via kommunens växel eller kommunens webbsida. Det går också att göra en ansökan om God man direkt till den tingsrätt där personen som behöver God man bor. Läs mer om God man här: https://www.domstol.se/amnen/familj/god-man-och-forvaltare/

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson