Anhörigdag i Göteborg 2022

Maria Ahlqvist står på scen framför en publik.

Den 18 maj 2022 anordnades en anhörigdag i Dalheimers hus i Göteborg som utgick från temat "Att finnas bredvid". Dagen syftade till att belysa hur det kan vara att vara vuxen eller barn och ha någon i sin närhet som är i behov av vård, extra stöd eller hjälp. Under dagen delade anhöriga med sig av sina erfarenheter och det gavs exempel på metoder och verktyg som kan användas för att nå ett hållbart anhörigskap.

Efter cirka två år med en pandemi och lika lång tid med mestadels digitala evenemang var det nog många som hade längtat efter att äntligen kunna träffas fysiskt igen. De runt 60-70 deltagarna som var på plats hade mycket att prata om ute bland utställarna och inne i föreläsningssalen var det tydligt att föreläsningarna både engagerade och väckte igenkänning.

Medverkande:
Moderator Maria Ahlqvist, möjliggörare och praktiker vid Nka
Elaine Johansson, ordförande i Funktionsrätt Västra Götaland och FUB Västra Götaland
Annette Carlsson, Riksförbundet Huntingtons sjukdom
Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet
Hanna Kollberg, Helen Lindblom och Ida Klint, anhöriga
Cassandra Sääf och Linda Nordström, NSPH Skåne
Fanny Ambjörnsson, forskare i genusvetenskap och författare
AnnaLena Dolk och Anna Rångemyr, anhörigkonsulenter i Borås stad
Brita Rudberg Österberg, präst och ledare för självhjälpsprogrammet Livsstegen

Läs Nka:s reportage från Anhörigdagen i Göteborg

Se konferensen i efterhand på Nka Play

Arrangörer: FUB, Funktionsrätt Västra Götaland, Riksförbundet Huntingtons sjukdom, Nka, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan

Senast uppdaterad 2022-06-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson