Vad är föräldrarådgivarens roll under hembesöket? Vad har utökade hembesök med BHV betytt för socialtjänstens förebyggande arbete?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Resultat från en kvalitativ analys av föräldrarådgivarens roll under mötet och av erfarenheter av att utveckla förebyggande föräldraskaps-stöd inom utökat hembesöksprogram i Rinkeby. Madelene Barboza, doktorand, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska institutet. Åsa Edlund, enhetschef, Enheten för förebyggande föräldraskapsstöd, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Senast uppdaterad 2021-04-27 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS