En dag om nationella minoriteter, urfolk och den nationella anhörigstrategin

Socialstyrelsens projekt om stöd för att öka kunskapen om de nationella minoriteterna i äldreomsorg, socialtjänst och hälso- och sjukvård presenteras. Gregor Kwiek, Haninge kommun berättar om Sveriges första romska pensionärsorganisation. Susanne R Suvanto, Nka föreläser om den nationella anhörigstrategin och betydelsen av personcentrering.

 

 

Program 

09.00 Välkommen – Frida Mossberg, Enhetschef Borås kommun

09.05 Vad innebär den nationella anhörigstrategin? – Susanne R Suvanto, projektledare/möjliggörare Nka

09.45 Fler behöver veta mer. Socialstyrelsens uppdrag om att ta fram stöd för att öka kunskapen om de nationella minoriteterna till beslutsfattare och professioner i äldreomsorg, socialtjänst och hälso- och sjukvård – Anna Dahlberg utredare.

10.30 – 10.45 PAUS

10.45 Trygg omsorg för romer – Gregor Kwiek, samordnare för romsk inkludering i Haninge kommun

11.30 Anhörigstöd i en finsk förvaltningskommun – Sari Sarhamo, finsktalande anhörigkonsulent i Borås Stad

Senast uppdaterad 2023-10-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson