Lena Hallengren inledningstalar

Lena Hallengren, Barn- äldre- och jämställdhetsminister inledningstalar på konferensen Livets möjligheter.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-17 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson