Föreläsning från Livets möjligheter: Presentation av studie inom KomBo-projektet

Gunilla Thunberg på scen.

Gunilla Thunberg presenterade en studie som gjorts inom ramen för KomBo-projektet.

Nu kan du ta del av föreläsningen "Kunskap, attityder och användning av kommunikationsstöd bland personal i LSS-verksamhet" som hölls under konferensen Livets möjligheter.

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

Denna vecka publicerar vi föreläsningen "Kunskap, attityder och användning av kommunikationsstöd bland personal i LSS-verksamhet" där Gunilla Thunberg, legitimerad logoped vid DART, Sahlgrenska universitetssjukhuset, presenterar resultatet av en studie där 72 personer som arbetar i LSS-verksamheter fyllde i ett frågeformulär och självskattningsformulär om AKK. Studien utfördes inom ramen för KomBo-projektet.

Se föreläsningen:

 

Senast uppdaterad 2023-02-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson