Regeringen vill tillsätta en haverikommission vid självmord

Jakob Forssmed.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) presenterade utredarens uppdrag vid en pressträff den 19 januari. Pressbild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor inom det suicidpreventiva området. Utredaren ska bland annat utreda och ge förslag på hur en haverikommission vid självmord kan se ut.

I utredarens uppdrag ingår att analysera och lämna förslag på hur ett nationellt ansvar för breda händelseanalyser efter suicid kan utformas. En utredning ska alltid genomföras för att komma fram till vad som har hänt och för att upptäcka eventuella brister.

– Utredningarna ska bidra till konkreta och varaktiga resultat och stärka det suicidförebyggande arbetet hos alla berörda aktörer, sa socialminister Jakob Forssmed vid en pressträff den 19 januari.

I utredarens uppdrag ingår också att analysera om de regelverk som gäller hälso- och sjukvårdens patientsäkerhetsarbete samt socialtjänstens kvalitetsarbete som rör suicid och suicidförsök bör förändras för att utveckla det suicidförebyggande arbetet.

– Utredaren ska också lämna förslag som syftar till att stärka samordning, uppföljning och lärande i berörda verksamheter och kartlägga och analysera vilket stöd och vilka insatser som olika samhällsaktörer ger anhöriga och närstående efter att en person har avlidit till följd av suicid. Det är oerhört viktigt att det förbättras, sa socialminister Jakob Forssmed.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2024.

Läs mer på regeringens webbplats

Senast uppdaterad 2023-01-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson