Victors bok

Victors Bok är en serie med fem kortfilmer (15 min) som vänder sig direkt till ungdomar i familjer där en förälder har eller har haft en psykisk sjukdom.

I filmerna, som blandar dokumentärt material med en fiktiv berättelse, möter vi ungdomar med egna erfarenheter som delar med sig av sina tankar och känslor. Men vi möter också föräldrar som kämpar med sin sjukdom och sitt föräldraskap. Och så möter vi Maja, en ung tjej som precis flyttat hemifrån och som har en idé. Hon vill hjälpa sin lillebror Victor att bättre förstå deras gemensamma barndom. Genom levande teckningar och animationer skapar Maja 'Victors Bok' och hon fyller den med både ljusa och mörka minnen från en uppväxt som präglats av mammans sjukdom. I filmerna medverkar även två psykologer som bidrar med råd och kunskap. Seriens fem filmer speglar olika aspekter av att växa upp som anhörig till en förälder med psykisk sjukdom och de har titlarna: "Anhörig", "Sjukdomen", "Utveckling", "Omvärlden" och "Framtid?".

Victors Bok är ett projekt finansierat av Psykiatri Skåne, SKL och Landstinget i Dalarna. Filmerna kan både ses av ungdomar och föräldrar direkt eller som stöd i olika samtalsgrupper inom hälso- och sjukvården.

Anhörig

Hur känns det att ha en förälder som ibland inte orkar vara just det? Hur får man vardagen att fungera när mammas eller pappas humör åker berg- och dalbana? I filmen får vi en introduktion till hur barn och ungdomar upplever mötet med psykisk sjukdom hos sin förälder och hur det har påverkat dem på gott och ont.

Sjukdomen

Vad betyder det att vara psykiskt sjuk och kan vem som helst få en psykisk sjukdom? Här försöker föräldrar sätta ord på hur det kan kännas att vara psykiskt sjuk och hur de tänkte när sjukdomen var ett faktum. De unga konstaterar att det fortfarande finns fördomar kring psykisk sjukdom och reflekterar över hur viktigt det är att prata om vad som händer i familjen.

Utveckling

Vad kan man göra för att hjälpa en förälder med psykisk sjukdom och hur sätter man sina egna gränser? I familjer där en förälder har en psykisk sjukdom känner många barn och unga sig oroliga över sin förälder. Här berättar de unga om ansvar och skuldkänslor. Men också hur det upplevs när man så gärna vill hjälpa sin förälder men tvingas inse att det inte alltid går

Omvärlden

Trots att psykisk ohälsa är ett av våra vanligaste folkhälsoproblem kan en förälder med psykisk sjukdom göra familjen annorlunda i mångas ögon. Vad säger man för att kompisar, lärare och andra ska förstå? I denna film möter vi unga som berättar om hur de hanterar omvärlden och hur mycket lättare det blir att vara öppen om hela familjen är det

Framtid

Kan man egentligen bli frisk från en psykisk sjukdom och vad gör mediciner och annan behandling för nytta? Här får vi ta del av hur föräldrar med psykiska sjukdomar ser på sin behandling. Men vi möter också barn och unga som ser hoppfullt på sin egen framtid men samtidigt vet att situationen i familjen plötsligt kan bli akut och som därför lärt sig betydelsen av att ha ett stöttande nätverk omkring sig.

Senast uppdaterad 2021-07-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson