Välkommen till helvetet

"Välkommen till helvetet – En sann historia" är skriven av systrarna Nanna och Stina Helsén. Boken handlar om året när den då 15-åriga Nanna insjuknar i anorexi. Hennes tillstånd blir snabbt livshotande. Livet vänds upp och ner för hela familjen, inte minst för den 13-åriga lillasystern Stina.

Systrarna är idag vuxna; Nanna är 32 år och Stina 30. Initiativet till att skriva boken kommer från Stina som ville lyfta fram också den anhörigas perspektiv. I boken berättar systrarna växelvis om den svåra tiden och hur sjukdomen påverkade familjen.

Mer information

Boken är utgiven av Nordstedts förlag.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson