Material

Här presenteras webbsidor, broschyrer och informationsmaterial om utvecklingsarbetet samt annat material som kan användas i mötet med barn som är anhöriga.

Utvecklingsarbetets webbsida

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Ledningsstaben/Barnskyddsteam-Region-Ostergotland/ 


Informationsfoldrar

När en förälder är sjuk, Råd till föräldrar och andra vuxna (pdf, nytt fönster)
Barn med sjuka föräldrar, Råd till förskola och skola (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS