Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Illustration som visar två ansikten som pratar.

Det pågående FoU-arbetet med att utveckla koordinatorstöd till barn med funktionsnedsättning visar goda resultat.

Nka erbjuder nu stöd till kommuner som önskar införa och utveckla koordinatorstöd i sin verksamhet.

Den första delen i arbetet att stödja utvecklingen och införandet av koordinatorstöd till familjer med barn med funktionsnedsättning avslutades vid årsskiftet. Utvärderingsresultaten från det treåriga projektet visar att det är en vinst för såväl familjens hälsa som barnens skolgång. Projektet har genomförts i samverkan med Socialstyrelsen och flera intresserade kommuner.

På denna sida har vi samlat information för er som vill veta mer om koordinatorstöd och som vill införa det i er verksamhet.

Välkomna att höra av er till oss på Nka för mer information och stöd i arbetet att utveckla stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Introduktionsfilm

Film om att arbeta som koordinator:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

För mer information

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2023-03-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson