Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Illustration som visar två ansikten som pratar.

Det pågående FoU-arbetet med att utveckla koordinatorstöd till barn med funktionsnedsättning visar goda resultat.

Nka erbjuder nu stöd till kommuner som önskar införa och utveckla koordinatorstöd i sin verksamhet.

Den första delen i arbetet att stödja utvecklingen och införandet av koordinatorstöd till familjer med barn med funktionsnedsättning avslutades vid årsskiftet. Utvärderingsresultaten från det treåriga projektet visar att det är en vinst för såväl familjens hälsa som barnens skolgång. Projektet har genomförts i samverkan med Socialstyrelsen och flera intresserade kommuner.

På denna sida har vi samlat information för er som vill veta mer om koordinatorstöd och som vill införa det i er verksamhet.

Välkomna att höra av er till oss på Nka för mer information och stöd i arbetet att utveckla stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Film om att arbeta som koordinator:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

För mer information

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2023-03-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson