Att prata med barn om kognitiv sjukdom

En vuxen och ett barn sitter på en parkbänk och pratar

AI-genererad bild

I navigeringskursen om kognitiv sjukdom/demenssjukdom finns en ny föreläsning som handlar om att prata med barn om kognitiv sjukdom.

Navigeringskursen om kognitiva sjukdomar/demens innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Stiftelsen Almänna Barnhuset arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer. I denna föreläsning som handlar om att prata med barn om kognitiv sjukdom medverkar Bonnie Friedh och Åsa Lundström Mattsson som ger praktiska tips på hur man kan prata med barn när en nära vuxen drabbats av kognitiv sjukdom. Föreläsningen innehåller konkreta metoder och stödverktyg.

Se föreläsningen i spelaren nedan

 

Senast uppdaterad 2024-06-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson